วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลการวิเคราะห์หลักสูตร และตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ข้อมูลการวิเคราะห์หลักสูตร และตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมเสิร์ฟ สำหรับการจัดทำหลักสูตรใหม่ 2551 ไปปรับนิดหน่อยความความต้องการ ดีมากๆ ง่ายเลยสำหรับโรงเรียนที่เตรียมจะทำหลักสูตรใหม่ 2551
http://www.ziddu.com/download/7178938/2551.rar.html

1 ความคิดเห็น: