วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรม Access (หลักสูตร2551)

แผนการจัดการเีรียนรู้การใช้โปรแกรมAccess ตามที่คุณครูannyangelขอมา เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นโดยคุณครูอัญชลี ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ขออนุโมทนากับครูอัญชลี ในการเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับคุณครูด้วยกันนะครับ

ดาวน์โหลด

7 ความคิดเห็น: